GRASP împotriva exploatării de aur de la Roşia Montană

În contextul consultării publice inițiate de Ministerul Mediului și Pădurilor cu privire la documentația inițială de evaluare a impactului asupra mediului, depusă de SC RMGC SA la sfârșitul anului 2010 pentru „Obiectivul minier Roșia Montană”, GRASP își manifestă opoziția față de acest proiect, în baza următoarelor considerente obiective: patrimoniul natural şi cultural al regiunii Roşia Montanǎ- Tara Moţilor este parte integrantǎ a patrimoniului românesc şi, implicit, a patrimoniului european.

Membrii GRASP formează o coaliţie pentru Roşia Montană şi susţin această cauză prin implicarea în sfera dezbaterilor publice generate de specialişti în conservarea mediului şi a patrimoniului. 

Pentru motivele menţionate mai sus GRASP face apel la organizaţiile şi autoritǎţile române pentru:

  • Adoptarea legii anti-cianuri de cǎtre Parlamentul României.
  • Redactarea unui Plan naţional pentru patrimoniul românesc inspirat de modelul Planului naţional francez.
  • Înscrierea pe lista patrimoniului mondial UNESCO a Peisajului cultural evolutiv “Tara Moţilor”.
  • Introducerea unui program de salvgardare a patrimoniului natural şi cultural în Strategia naţionalǎ a dezvoltǎrii durabile a României.


În baza celor afirmate mai sus, solicităm Ministerului Mediului și Pădurilor ca, în cadrul procedurii de consultare publică, să ia în considerare poziția fermă a societății civile care se opune acestui proiect, analizând cu atenție obiecțiile formulate și respingând în totalitate demersul inițiat de SC RMGC SRL.

Tags: